Trappan

NÄRA

ENSKIDA SAMTAL FÖR BARN MED TRAUMATISKA UPPLEVELSER

METODER

• Ersta Vändpunkt

• Utarbetad pedagogiskt samtalsmetod för enskilda Barnsamtal.

MÅLSÄTTNING

Ge barnet konkreta svar på hur/vad hände. Kunskap vad gör jag när något hotande sker. Hjälpa barnet att bearbeta minnesbilderna och sätta ord på alla sina frågor/minnen Det man kan sätta ord på kan man förhålla sig till och påverka.

NÄRA GRUPPER

Utför Trappan-samtalen med Trappan utbildad personal.

Välkomen att kontakta eran perssonliga kontaktperson:

gunilla@actingadvisors.se


powered by stetz