Handledning

Av perssoner med mångårig erfarenhet och handledarutbildadade. Inriktning inom handledningen är psykosocial med psykoanalytisk teori, systemteoretisk samt lösningsfokuserad.

- Handledning för barngruppledare

BIM, BIP, BIV, Skilda Vägar och Barn i sorg.

- Handledning för arbetsgrupper

Handledning för olika arbetsgrupper inom skola, vård och barnomsorg.

- Enskild arbetsrellaterad handledning

Enskild arbetsrelaterad handledning för personal inom skola, vård och barnomsorg.

Kontakt:

Gunilla Lindberg
e-mail: gunilla@actingadvisors.se
Telefon: 0322-44025
Mobil: 0704-254966


powered by stetz