ART

NÄRA

Acting Advisors tillhandahåller välutbildade ledare med mångårig erfarenhet inom området.

Aggression Replacement Training

A.R.T. är en vetenskaplig och kliniskt beprövad arbetsmetod, där man utgår ifrån att känsloreaktioner inte behöver vara ett medfött beteende, utan kan vara inlärt.

Metoden handlar om att ge kunskap och att lära ut handlingsalternativ. Den skapar möjligheter till att kunna välja och kunna byta negativa reaktioner och handlingar till alternativa och mer effektiva beteenden.

Det är en multimodal metod, där man arbetar med tre komponenter:
- Känslokontroll
- Social färdighetsträning
- Moralutveckling

Kontakt:

Gunilla Lindberg
e-mail: gunilla@actingadvisors.se
Telefon: 0322-44025
Mobil: 0704-254966


powered by stetz