BIM

NÄRA

MÅLSÄTTNING FÖR

BIM-GRUPPER = Barn i miljöer med missbruk
är att Öka kunskap om:

• Alkohol/Droger/Spelberoende Psykisk Ohälsa Våld
och dess påverkan på dig som förälder och dig som barn.

• Nära relationers betydelse för ett hälsosamt liv och
betydelse av att dela med sig av tankar och känslor till andra.

• Betydelsen av att sätta gränser för sitt eget beteende och för andras beteende gentemot en själv.

• Betydelsen av att se sig själv som en unik och värdefull person.


powered by stetz