Föreläsning/Utbildning

NÄRA

Acting Advisors tillhandahåller föreläsningar och utbildningar.

Hur viktigt är det för dig att ta del av nya kunskaper?

Hur säker är Du på att Du skulle kunna få tillgång till kompetensutveckling, om Du skulle bestämma Dig för det?

Redskapen finns här!

C.A.P. och T.A.P.P. II utbildning.

C.A.P. star för: Children Are People Too. För de yngre barnen, 6-12 år.

T.A.P.P II står för: Teen Age Power Program 13-18 år.

Bakgrund:

Laurel Krosness har i sammarbete med professor J Laundergan, utvecklat denna pedagogiska grupp program för barn och ungdomar som levt eller lever i ett dysfunktionellt familjesystem. (Laurel Krosness, februari 1995).

Laurel arbetade med matrialet och gruppverksamheter, under många år på Ersta Vändpunkt.

Rättigheten till matrialet och rättigheten till att ordna utbildningar, utifrån Laurel:s matrial har nu 2006 övergått till ny ägare, Bengt och Margaretha Andersen.

C.A.P. och T.A.P.P.II

ledarutbildningen, är en utbildning för dig som skall hålla eller håller grupper.
¤ Att vara en professionell gruppledare kräver, att förstå de olika gruppprocesser som uppstår i en grupp.
¤ Kunskap i att leda gruppen framåt och kunskap om de verktyg barnen och ungdomarna behöver.
¤ Didaktik
¤ Kunskap i och om programets struktur, ramar, innehåll och utförandet.

MÅL:

¤ Att: ge barn och ungdomar kunskap, styrka och fungerande verktyg.
¤ Att: skapa medvetenhet om vilka valmöjligheter vi alla har.
¤ Att: öka kunskapen om: Alkohol/Droger, Psykisk Ohälsa,
Våld, och dess påverkan på dig som förälder och dig som Barn och ungdom.
¤ Nära relationers betydelse för hälsosamt liv och betydelsen av att dela med sig av tankar och känslor till andra.
¤ Betydelsen av att sätta gränser, för sitt eget beteende och för andras beteende gentemot en själv.
¤ Betydelsen av att se sig själv som unik och värdefull person.

Metod:

C.A.P. och T.A.P.P. II förmedlar kunskaper och färdigheter på ett systematiskt sätt.
Det arbetar utifrån ett Systemiskt och Narrativt förhållningsätt med en pedagogiskt inriktning.

Utbildningsupplägg:

Tre heldagar, delade på två tillfällen:
- Första utbildningstillfället:
Två dagar med föreläsning och praktiskt utförande.
- Andra utbildningstillfället:
En heldag med förjupning och grupparbete. Redovisning av lärandet som man tagit till sig sker i gruppform.


powered by stetz