Gruppstart

NÄRA

Actingadvisors erbjuder ett gruppstartspaket bestående av:
- En halvdags planering.
-Ett inskolningssamtal.
-Ett utskolningssamtal.
-En halvdag med reflektion och utvärdering av gruppens verksamhet.


powered by stetz