Kontaktmannaskap

NÄRA

BAKGRUND:

för att Acting Advisors AB, att arbeta med kontaktmanna uppdrag:
- Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har varje barn rätt till sina föräldrar.
- Varje barn har också rätt till skydd mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller
försumlig behandlig.(artikel 19)

SYFTE: för Acting Advisors AB:s

- Utifrån detta erbjuder Acting Advisors AB, att åtagit sig uppdrag som kontaktperson. Välutbildade personer med mångårig
erfarenhet av att arbeta som kontakt person.
- Olika former av umgänge med kontaktperson, kräver olika struktur, olika lång tid.
- 1: Vid överlämnande, 2: Under begränsad tid, 3: På obestämd tid,
- 4: Frivilligt umgängesstöd (dvs,ej efter dom).

MÅL: för Acting Advisors AB:s

- Att kontaktpersonen skall vara neutral och sätta barnets bästa främst.
- Att alltid arbeta på ett skriftligt avtal.
- Att tydlighet vad syftet med insatsen är.
- Att vad kontaktpersonen skall vara vaksam på.
- Att tydlighet om hur uppföljning av insatsen ska ske.
- Att kontaktpersonen har stöd från ansvarig handläggare.
- Att barnet ges ett forum att umgås med sin förälder under för barnet trygga omständigheter.


Er personliga kontakt för dessa tjänster är:
gunilla@actingadvisors.se Arbets mobil: 0707-254966


powered by stetz