Teknikkonsult

Logistik:

- mångårig erfarenhet av sekvensleveranser till fordonsindustrinsekvensleveranser är logistikens frontlinje
- farligt gods, utveckling och tillverkning av emballage för farligt gods, certifiering av emballage, certifiering av tillverkning, klassificering av farligtgods

Produktionsteknik:

- beredning, kalkylering, inköp av produktionsutrustning, utredningar
Produktionsteknisk chef, miljötillstånd

Kvalitet:

- produktkvalitet, produktionskvalitet, inköp kvalitet, miljökrav

Konstruktion:

- motorstyrsystem, optimeringar, lagkrav, miljökrav

Projektledning:

- projektledningsutbildad, styrgrupp, befogenhet, förstudie, mål, PM, resurser, organisation, tidsplan, budget, genomförande, styrning, avslut

Sprängämnesteknik:

- föreståndare, riskanalys, klassning av områden, utbildning

Referenser:

Autoliv Sverige AB
Olda Innovation AB, maskinleverantör till Volvo Cars, SKF m fl
Volvo PowerTrain AB
DriveSol Worldwide AB

Stellan Lindberg
M. Sc. Mech. Eng.


powered by stetz