Gruppverksamhet

NÄRA

Acting Advisors erbjuder gruppverksamheter med erfarna och utbildare ledare enligt konceptet NÄRA (Närhet, Ärlighet, Respekt, Ansvar). Vi utformar varje grupp så att det passar just dina/era behov och önskemål. NÄRA grupper ger trygga barn, trygga vuxna och trygga samhällen.

Gemensamt för de olika gruppverksamheterna Skilda vägar (Barn med skilda föräldrar), Barn i sorg, A.R.T, Föräldrargrupper, B.I.M, B.I.P och B.I.V är:

-Grupper för barn från 6 - 18 års ålder.

-Barnen kan komma från samma eller olika områden.

Barn-/tonår-/föräldragrupper

Grupper för anhörig till:

* någon som dricker för mycket alkohol eller använder andra droger/tabletter.
* någon som är psykiskt sjuk eller orolig i själen.
* någon som utsätter andra för våld eller hot.

Grupperna träffas 15 ggr, 1½ tim en ggr i veckan. Matrialet som andvänds i grupperna är utarbetat av Ersta vändpunkten i Stockholm, på Ersta bedrivs forskning på gruppverksamheten av Thomas Lindstein hur det går för barnen/anhörige när de gått igenom grupp. Vi som är gruppledare har utbildning på Ersta, vi har arbetat med anhörig-grupper i 15 år.

Det har visat sig att barn/anhöriga som får gå i grupp kan ta hand om sig bättre och får en starkare självkänsla och det påverkar alla i familjen.

Enskilda samtal, för våldsutsatta barn/ungdomar eller utsatta för sexuella övergrepp. Vi har utbildning i Trappan-samtal, vilket innebär att vi samtalar med barn som blivit utsatt för våld eller har bevittnat våld. Samtal med föräldrarna ingår i Trappan modellen.

Samtals serie på 8-15 ggr därefter erbjuds barnen att gå i en grupp. Enskilda samtal med barn/ungdomar som varit utsatt för sexuella övergrepp.

Inför varje gruppstart

Gruppledarna har en träff med föräldrarna och barnet.

Föräldraträffar

För vissa av grupperna kommer föräldraträffar att anordnas.

Summering

När gruppen är avslutad träffar gruppledarna varje familj och barn för en summering av tiden med gruppen och hur de går vidare utan grupp.


powered by stetz