Barn i sorg

NÄRA

Man behöver annan vuxens hjälp för att bearbeta sorgen. Grupper för barn och vuxna som mist någon nära anhörig.

Acting Advisors tillhandahåller välutbildade ledare som leder grupperna en träff i veckan i två timmar och totalt nio gånger.

Kontakt:

Gunilla Lindberg
e-mail: gunilla@actingadvisors.se
Telefon: 0322-44025
Mobil: 0704-254966


powered by stetz