Separation

Barns skiljsmässa är anorlunda mot hur föräldrarnas skiljsmässa blir. Det handlar inte om samma sak. Tankar om boendet uttrycker känslor som ensamhet, övergivenhet samt stress och sorg över att familjen har splittrats.

Få hjälp att förstå att pappa och mamma älskar mig, och att de alltid är mina föräldrar. Jag som barn inte har någon som helst del i att det blir en skilsmässa. Att skilsmässan blir oavsett vad jag som barn har eller inte har gjort.

Få hjälp att se möjligheterna i den nya situationen. Acting Advisors välutbildade ledare anordnar Gruppträffar en gång i veckan i två timmar totalt 12 gånger.


powered by stetz