Välkommen till Acting Advisors AB

Acting Advisors AB bildades 2005 ur tidigare verksamheter och arbetar på uppdrag från dig. Innom och utanför Sverige.

Acting Advisors AB, är beläget i Alingsås kommun ett Aktiebolag med:
Hjärna, Hjärta, Handling som vårat måtto.

Våra medarbetare är alltid välmeriterade, med långt arbetsutövande och
rellevant utbildning till uppdraget.

Tekninkuppdragens utförare är utbildade vid Chalmers Tekniska Högskola.
Med kompleterande utbildning i Internationell projektkoordenator.

NÄRA-GRUPPER: är ett sammarbete mellan Acting Advisors AB och Fjärilen.

NÄRA-GRUPPERNAS medarbetare har specialistutbildning för varje specifik
inriktning och mångårig erfarenhet i varje verksamhet.

Konferangsanlägning för NÄRA-grupperna har vi på Läckö Strand i Lidköping.

Många tankar gör ett bra jobb, vänliga hälsningar!
Acting Advisors Lindberg AB

Teknikkonsult

- Projektledning
- Kvalitet
- Logistik
- Produktionsteknik
- Konstruktion
- Sprängämnesteknik

Gruppverksamhet

- Separation
- Barn i sorg
- ART
- BIM
- BIP
- BIV
- Förelasning/Utbildning
- Trappan
- Vuxengrupper
- Skilda vägar
- Kontaktmannaskap
- Gruppstart

NÄRA

Handledning

- Handledning för arbetsgrupper
- Enskild arbetsrellaterad
handledning


powered by stetz